Informacje Ogólne

Przepisy drogowe dotyczące maszyn rolniczych

single image

W Polskim prawie wyszczególnione są specjalne przepisy, które dotyczą maszyn rolniczych. Zgodnie z nimi maszyny rolnicze to pojazdy, które są przeznaczone do prac ogrodowych, rolnych lub leśnych. Mogą one uczestniczyć w ruchu drogowym, jeśli spełniają pewne wymagania.

Maszyna rolnicza w ruchu drogowym

Informacje dotyczące dopuszczenia maszyny rolniczej do ruchu drogowego są określone w Ustawie z 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, a także w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2012 roku o warunkach technicznych pojazdów i ich wyposażeniu.

Zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, każdy pojazd, który uczestniczy w ruchu drogowym, musi być wyposażony i zbudowany tak, aby nie sprawiał żadnego niebezpieczeństwa dla kierujących i innych uczestników ruchu. W związku z tym wszelkie ciągniki rolnicze oraz inne maszyny muszą być odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo ustawa ta podkreśla, że nie wolno umieszczać w pojazdach, ani na nich żadnych ostrych przedmiotów i części, które mogłyby spowodować różnego typu uszkodzenia.

Z kolei zgodnie z rozporządzeniem z 2012 roku wszelkie maszyny rolnicze, które poruszają się po drogach, powinny być zbudowane w taki sposób, aby żadne ich części nie stanowiły zagrożenia. Jeżeli jakiś element wystaje poza kontur pojazdu i nie da się go zdemontować, powinien być oznaczony czerwono – białymi pasami. Ponadto ciągnik rolniczy biorący udział w ruchu drogowym nie może mieć więcej niż 3 metry szerokości.

Jeśli maszyna rolnicza ma więcej niż 3,5 metra szerokości może poruszać się po drogach jedynie pod warunkiem posiadania specjalnego zezwolenia II kategorii.  Jest ono wydawane przez starostę, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Trzeba także uregulować wskazaną opłatę. Trzy dni po złożeniu dokumentu można odebrać zezwolenie. Wysokość opłaty jest określona przez rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z 2012 roku.

Osoba składająca wniosek o zezwolenie II kategorii, powinna dołączyć do niego dowód wpłacenia opłaty. Urzędnik może wydać zezwolenie na okres jednego roku. Zezwolenie dotyczy nienormowanych pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych lub zespołów pojazdów, które składają się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika i przyczepy.

Przepisy drogowe dotyczące maszyn rolniczych

Zadbaj o maszyny i części rolnicze zanim wyruszysz w drogę

Każdy rolnik powinien znać przepisy związane z maszynami rolniczym i ich poruszaniem się po drogach. Ponadto bardzo ważne jest zadbanie o stan techniczny pojazdów rolniczych zanim wyjadą na drogi. W sklepach rolniczych i w internetowych sklepach rolniczych można zakupić wszelkie potrzebne części do ciągników i innych maszyn rolniczych. Nie dopuszczalne jest uczestnictwo w ruchu drogowym pojazdu, który jest niesprawny i niekompletny. Może to stanowić wielkie zagrożenie, szczególnie w przypadku maszyn rolniczych, które posiadają wiele różnych, ostrych części.

Inni czytali podobne: